Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELAMI STOWARZYSZENIA SA: 1 ) INICJOWANIE I REALIZOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I EDUKACJI DLA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN, W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POPRAWA ZDROWIA I ADAPTACJI W SPOŁECZEŃSTWIE 2 ) INICJOWANIE I REALIZOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I EDUKACJI DLA INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH CELEM ROZWIĄZYWANIA ICH PROBLEMÓW FUNKCJONALNYCH I ADAPTACYJNYCH LU0011 PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 3 ) PODEJMOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z POPULARYZOWANIEM WIEDZY O IDEACH TERAPII BEHAWIORALNEJ, POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, PUBLIKACJE, BADANIA NAUKOWE, ORGANIZACJE SEMINARIÓW I KONFERENCJI 4 ) AKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA DO DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIJANIE SAMOPOMOCOWEGO RUCHU ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z TYMI OSOBAMI, W TYM PRZEZ WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 \) MERYTORYCZNA I DORADCZA OPIEKA NA TERAPEUTAMI, NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI I INNYMI OSOBAMI, STOSUJĄCYMI TERAPIE BEHAWIORALNA

Dane naszego OPP: