Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ). Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych Niepełnosprawnych. 2 \). Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich. 3 ). Świadczenie pomocy osobom chorym. 4 ). Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu. 5 ). Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk. 6 ). Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 7 ). Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa. 8 ). Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia. 9 ). Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub patologią społeczną.

Dane naszego OPP: