Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; b\) prowadzenie Biura Porad Obywatelskich oraz punktów konsultacyjnych i doradczych; c) uświadamianie obywatelom, organizacjom pozarządowym a także pracownikom urzędów potrzeby przestrzegania prawa w relacjach między obywatelem a instytucją; d) bezpłatne poradnictwo oraz aktywizacja obywateli w zakresie rozwiązywania własnych problemów; e) upowszechnianie wiedzy o prawach przysługującym obywatelom; f) działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym w szczególności niepełnosprawnych, kobiet, dzieci, bezrobotnych, skrajnie ubogich; g) informowanie o pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe; h) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Dane naszego OPP: