Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: 1 - Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania , objęcia ochroną i otoczenie opieką. 2 - Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 3 - Działanie na rzecz ochrony środowiska. 4 - 0źukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 5 - Dobroczynność.

Dane naszego OPP: