Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów. Kształtowanie postaw społecznych. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, niezaradnym w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, osobom niepełnosprawnym i innym poszukującym pomocy, w różnych formach, także wsparcia i pomocy rzeczowej.

Dane naszego OPP: