Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wywoływanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i upowszechnianie źródeł, danych, świadectw historycznych i literackich: a) związanych z historią 00790079 wieku; b) dotyczących losów jednostek, środowisk, społeczności i społeczeństw, szczególnie w systemach totalitarnych; c) niosących wiedzę o człowieku współczesnym; d) służących szerzeniu i umacnianiu tolerancji i demokracji; e) służących upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; f) wspomagających naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych; g) służących ochronie pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz niosących pomoc ofiarom totalitaryzmów i ich rodzinom; h) służących integracji europejskiej oraz rozwojowi kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: