Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy materialnej i elastyczne reagowanie na ich potrzeby; 2 . aktywizacja zawodowa środowisk objętych bezrobociem; 3 . pomoc w zdobywaniu kwalifikacji osobom bez przygotowania zawodowego lub przekwalifikowania do nowego zawodu; 4 . doskonalenie zawodowe osób dorosłych w tym nauczycieli; 5 . wspomaganie młodzieży w starcie życiowym i zawodowym, a w szczególności w zakresie zdobywania wykształcenia i praktyk zawodowych; 6 . objęcie bezpośrednim patronatem młodzieży wyróżniającej się uzdolnieniami z rodzin w złej sytuacji materialnej , patologicznych i obszarów wiejskich;

Dane naszego OPP: