Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ZGODNIE Z § 5 UST. 1 STATUTU, STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W CELU: 1 ) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ONKOLOGII ORAZ WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I DIAGNOSTYCZNEJ, 2 ) POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓ0c355 KTÓRYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYNIKA Z CHORÓB ONKOLOGICZNYCH, 3 ) NAUKI I EDUKACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ONKOLOGII ORAZ SAMOKSZTAŁCENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 4 ) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA CHORYM ONKOLOGICZNIE I ICH RODZINOM, 5 \) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU W ZAKRESIE SZKOLENIA WOLONTARIUSZY I KOORDYNACJI ICH PRAC 6 ) AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA I POMOCY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, 7 \) POPULARYZOWANIA, PROMOWANIA I ROZWOJU KULTURY I SZTUKI, 8 ) PROMOWANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, MUZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ, 9 \) PROMOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI, 10 ) PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ I KULTUROWEJ. 11 ) PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dane naszego OPP: