Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Uprawianie i rozwój żeglarstwa amatorskiego, turystyki na morzu i wodach śródlądowych oraz żeglarstwa motorowodnego i nurkowania swobodnego. 2 . Kultywowanie oraz udostępnienie w ramach swojej działalności wartościowych tradycji dorobku amatorskiego żeglarstwa. 3 . Wychowanie członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży w duchu patriotyzmu, poprzez zaznajomienie jej z chlubnymi tradycjami morskimi kraju, szerzenie wśród członków zasad szlachetnej rywalizacji sportowej oraz przyjaźni ze sportowcami innych krajów. 4 . Propagowanie żeglarstwa amatorskiego, krzewienie wiedzy żeglarskiej.

Dane naszego OPP: