Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 2 . branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3 . informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4 . rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5 . uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, 6 . wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane naszego OPP: