Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, 2 \) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, 3 ) Kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, 4 ) Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 5 \) Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, 6 \) Ochrona interesów zawodowych ekonomistów, 7 ) Integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000116323
  • e-mail: PTE@PTE.SZCZECIN.PL
  • Telefon: 914443133
  • Adres: UL. CUKROWA 8, 71-004 SZCZECIN