Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój sportu w zakresie pływania i dyscyplin z nim związanych. 2 . Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja działalności sportowej w zakresie pływania. 3 . Prowadzenie, propagowanie i wspieranie amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu w zakresie pływania. 4 . Propagowanie i rozwijanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. 5 . Propagowanie i rozwiązywanie problemów społecznych jak narkomania , alkoholizm oraz innych patologii. 6 . Propagowanie pozalekcyjnych form sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży.

Dane naszego OPP: