Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wzbogacanie księgozbiorów bibliotecznych, 2 . Organizację zajęć rekreacyjno-sportowo-kulturalnych i turystycznych 3 . Materialne wspieranie klas autorskich, 4 . Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwijania zainteresowań młodzieży, 5 . Fundowanie stypendium naukowego najzdolniejszym uczniom, 6 . Uzupełnianie wyposażenia klas i gabinetów przedmiotowych, 7 . Współdziałanie z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi, 8 . Szerzenie wiedzy o regionie i zabytkach Ziemi Górowskiej, 9 . Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi i wszelkiej patologii wśród dzieci i młodzieży, 10 . Podejmowanie inicjatyw oddolnych na rzecz aktywnej integracji społeczności lokalnej, 11 . Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, 12 . Prowadzenie przez Fundację instytucji objętych systemem oświaty zgodnie z Ustawą z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, Art. 2 ,

Dane naszego OPP: