Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób niepełnosporawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin a w szczególności: A) Założenie ośrodka stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, zwanego dalej ośrodkiem, a także zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka, oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości rozwój sieci takich wspólnot; B\) Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego terapii; C) Skupienie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem.

Dane naszego OPP: