Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego. 2 . Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie. 3 . Propagowanie etycznych metod badań faunistycznych. 4 . Organizacja i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych, szczególnie regionu Pomorza Zachodniego. 5 . Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy społeczeństwami na rzecz poprawy środowiska naturalnego. 6 . Współpraca z innymi organizacjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 7 . Propagowanie i organizowanie działalności - w tym edukacji, w której następstwem może być poprawa stanu środowiska. 8 . Prowadzenie i popieranie przyjaznej przyrodzie działalności rolniczej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000115468
  • e-mail: ztp@home.pl
  • Adres: UL. WĄSKA 13, 71-415 SZCZECIN