Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zakup lub finansowanie aparatury laboratoryjnej, sprzętu medycznego, leków, wyposażenie pracowni i oddziałów w sprzęt medyczny. Organizowanie prelekcji, wykładów i szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie walki z nikotyzmem, narkomanią, alkoholizmem. Udzielenie pomocy w formie konsultacji medycznych osobom przebywających w hospicjach. Uświadamianie ujemnych skutków zdrowotnych degradacji ekologicznej i propagowanie działalności chroniącej środowisko. Podejmowanie wszelkich działań dla pozyskania środków rzeczowych i finansowych wspomagających Szpital Powiatowy w Zawierciu dla poprawy stanu jego wyposażenia. Organizowanie spotkań kulturowo-rozrywkowych dla pozyskania środków finansowych. Gromadzenie środków pieniężnych na koncie finansowym bieżącym i depozytowym z przeznaczeniem dla uzasadnionych potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Dane naszego OPP: