Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym. 2 . Opracowywanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych. 3 . Organizacja prowadzenie terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 4 . Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych. 5 . Kształcenie i szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi . 6 . Udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnym . 7 . Zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. 8 . Udzielanie wsparcia osobom starszym. 9 . Udzielanie wsparcia innym osobom zagrożonym marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: