Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie rehabilitacyjno- integracyjne dorosłych. Dorosłe osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z prawidłowym intelektem mają bardzo znacznie ograniczona możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Zwykle nie pracują, mieszkają z rodzicami a nie jak ich zdrowi rówieśnicy osobno, nie zakładają rodzin itd. Stowarzyszenie stara się wypełnić lukę w zakresie wsparcia swoich członków w tym zakresie. Podejmujemy działania aktywizujące osoby niepełnosprawne do samodzielności w zakresie czynności codziennych podczas zajęć rehabilitacyjnych i wyjazdów integracyjnych. Angażujemy ich do samodzielnego przygotowywania i organizowania imprez, w których uczestniczą. Inicjujemy sytuacje integracji ze sprawnymi rówieśnikami w naturalnych sytuacjach codziennego życia i wspieramy ich w pełnieniu ról społecznych.

Dane naszego OPP: