Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” jest placówką podległą Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, najstarszemu w Polsce stowarzyszeniu, które od 99 lat tworzy ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. „Helenów” w sposób kompleksowy zajmuje się dziećmi i młodzieżą z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie mamy około 200 podopiecznych.
Samo Centrum ma niemal wiekową tradycję niesienia pomocy najbardziej jej potrzebującym. Nasze początki sięgają lat 20., a w latach 60. powstał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Początkowo pomoc koncentrowała się na dzieciach i młodzieży sierocej, zapóźnionej w nauce, dyslektykach, aby na początku lat 80 zająć się pierwszymi młodymi osobami z niepełnosprawnością. Powstał wówczas Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego organizatorem był dr Jerzy Serejski. Nowo powstały Dział podjął pierwszą w Polsce próbę kompleksowej pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Od tamtego czasu Centrum specjalizuje się w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym ze „sprzężeniami”, gdzie obok niepełnosprawności ruchowej, występuje upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenia psychiczne. W ostatnich latach przybywa nam wiele dzieci z autyzmem. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, Centrum jest placówką flagową, nie tylko w Warszawie i w regionie, ale także w skali kraju. Znajduje się w Warszawie-Międzylesiu. Jest bardzo ładnie usytuowane, na działce ok. 16 ha, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Duży teren oraz prawie wiekowa tradycja pracy z dziećmi i młodzieżą pozwoliły stworzyć profesjonalne miejsce edukacji, rehabilitacji i opieki. Przez ostatnie dekady powstał w „Helenowie” zespół placówek mogących świadczyć kompleksowe wsparcie. Do dyspozycji naszych podopiecznych oddajemy: modelowe przedszkole specjalne, szkołę podstawową, szkołę przysposabiającą do pracy, liceum ogólnokształcące, NRZOZ, specjalny ośrodek wychowawczy (będący jednocześnie internatem), pozaszkolną placówkę specjalistyczną, liczne terapie, w tym: basen i hipoterapię oraz Klub Absolwenta. Zaplanowany Dzienny Ośrodek Pobytu będzie uzupełnieniem tej struktury i miejscem dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej, głównie naszych absolwentów.

Dane naszego OPP: