Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: 1 .rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu 2 .organizację masowych imprez sportowych 3 .organizację masowych imprez rekreacyjnych i turystyczno- krajoznawczych 4 .organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży 5 .czynny udział w życiu kulturalnym,gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego członków, 6 .podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży. Przedmiotem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Klubu jest: PKD 9262 .Z Pozostała działalność związana ze sportem, PKD 93.11 .Z Działalność obiektów sportowych, PKD 93.13 .Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 85.51 .Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Dane naszego OPP: