Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie konsultacji lekarskiej osobom chorym korzystających z leczenia za pomocą tymoterapii, 2 . organizowanie spotkań naukowych o tematyce "kliniczne zastosowanie preparatów grasiczopochodnego TFX", 3 . przekazywanie przeprowadzonych badań klinicznych o tematyce chorobowych stanów wraz z efektami ich stosowania w szerokim zakresie w lecznictwie Tymoterapii, 4 . realizacja popularyzatorska poprzez publikację o tematyce działalności stowarzyszenia w miesięcznikach medycznych np. "Zdrowie" oraz szczegółowe informacje o podstawowych celach i środkach działalności stowarzyszenia. Główną misją działalności stowarzyszenia w ochronie i promocji zdrowia jest skuteczność w leczeniu ludzi za pomocą preparatów grasiczych i prograsiczych. Do pełnego obrazu bieżącej działalności stowarzyszenia opracowany został plik materiałów do wykorzystania, w którym zamieszczono aktualną ocenę działalności zarządu do wiadomości wszystkim członkom jak również zainteresowanym osobom ze służby zdrowia. Powołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków w dniu 04.06.2016 r. spowodowane zostało wymogiem wynikającym z przepisu składu członków zarządu z uwagi na skreślenie członka zarządu i jego uzupełnienie.

Dane naszego OPP: