Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich udziela wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na Kresach Polakom i polskim organizacjom społecznym, a także szkołom z polskim językiem nauczania we Lwowie numer 10 imienia św. Marii Magdaleny oraz numer 24 imienia Marii Konopnickiej. Współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznym ,placówkami kulturalno- oświatowymi oraz środkami masowego przekazu między innymi Kurier Galicyjski i Polskie Radio Lwów, zainteresowanymi działalnością Towarzystwa. Obejmuje opieką i pomocą dzieci oraz młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałych na Kresach.

Dane naszego OPP: