Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo wspomaga biblioteki i inne placówki oświatowe w szerzeniu wiedzy historycznej, kulturowej, tradycji poprzez przekazywanie tym instytucjom nieodpłatnie kwartalnika "Życie Powiśla". Towarzystwo jest patronem wielu wydarzeń o charakterze spotkań i warsztatów dedykowanych młodzieży, o charakterze artystycznym, kulturalnym np. festiwal folkloru i twórczości nieprofesjonalnej, Wspiera inicjatywy edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu powiatu, spotkania medialne, warsztat. Ponadto często wydaje publikacje historyczne, audiowizualne przekazywane do szkolnych bibliotek i innych instytucji o charakterze edukacyjnym.

Dane naszego OPP: