Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,oraz przyczynianie się do poprawy i tworzenia warunków życia. Organizowanie i niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom poszkodowanym przez różne wypadki losowe. Uczestniczenie w wychowaniu dzieci i młodzieży - organizowanie imprez. Pomoc w podwyższaniu i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych młodzieży niepełnosprawnej.

Dane naszego OPP: