Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Współpraca z instytucjami państwa , rządem i samorządem ,mediami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu popularyzacji wiedzy, oraz domaganie się rozwiązań prawnych zgodnie ze szczegółowymi celami Stowarzyszenia , poprzez oficjalne wystąpienia do : Sejmu RP,Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Zdrowia, władz samorządowych -efektem było włączenie problematyki choroby Alzheimera do opracowania raportu nt.wszystkich aspektów państwowej opieki zdrowotnej choroby Alzheimera 2016 przez Naczelną Izbę Kontroli 2 . Prowadzenie telefonu zaufania dla rodzin i opiekunów chorych na chorobę Alzheimera- szukanie przez te osoby pierwszego kontaktu a póżniej prowadzenie rozmowy indywidualnej w siedzibie Stowarzyszenia. 3 . Prowadzenie doradztwa psychologicznego i opiekuńczego dla opiekunów chorych i ich rodzin\( pogadanki, publikacje , poradnik, biuletyn, ulotki \)

Dane naszego OPP: