Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓ0011 WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 2 . EDUKACJA ŚRODOWISK I GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM JAK I INNYCH OSÓ0011 I INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 3 . TWORZENIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. 4 . TWORZENIE PROGRAMÓW POMOCY WZAJEMNEJ DLA TYCH, KTÓRZY NIE ZNAJDUJĄ MIEJSCA W SPOŁECZEŃSTWIE. 5 . ZAPEWNIANIE SCHRONIENIA, POSIŁKÓW I WSPARCIA POTRZE0c068JĄCYM. 6 . WSPIERANIE POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNOT DO MOMENTU, W KTÓRYM STAJĄ SIĘ ONE SAMODZIELNE. 7 . TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY. 8 . WSPÓŁUDZIAŁ W TWORZENIU TANIEGO 0c068DOWNICTWA SOCJALNEGO. 9 . PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIJANIA I UMACNIANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W OPARCIU O SPOŁECZNĄ NAUKĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 10 . PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.

Dane naszego OPP: