Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- czynny udział w akcjach poszukiwawczo- ratowniczych z użyciem psów ratowniczych na terenie całego kraju - propagowanie wiedzy pożarniczej i o bezpieczeństwie w ramach spotkań i pogadanek dla dzieci i młodzieży szkolnej - prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach przygotowujących do pracy ratowniczej i doskonalących umiejętności, w tym: kurs podstawowy strażaków- ratowników OSP, kurs przewodników psów ratowniczych, KPP, kurs obsługi geofonów - stałe utrzymanie gotowości bojowej poprzez cykliczne treningi z psami oraz udział w corocznych obowiązkowych egzaminach psów ratowniczych organizowanych przez Komendę Główną PSP na terenie całego kraju

Dane naszego OPP: