Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I PROPAGOWANIA OSIĄGNIĘĆ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INSTYTUCJI O CHARAKTERZE POLONIJNYM. - NAUKA,EDUKACJA,OŚWIATA I WYCHOWANIE ,KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY,KULTURY I SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI,UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI:WSPIERANIE INICJATYW I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA,SPORTU I TURYSTYKI ,PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ POPRZEZ TWORZENIE PRZEDSZKOLI,SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,GIMNAZJÓW,PONADGIMNAZJALNYCH O RÓŻNYM CHARAKTERZE. -DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM REHABILITACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. - POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI. - PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, W TYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MŁODZIEŻY Z O0c05eZARÓW WIEJSKICH- DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA.

Dane naszego OPP: