Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży i mieszkańców sołectwa w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe oraz pomoc materialną i organizacyjną sympatyków klubu; 2 . Organizowanie różnorodnych form współdziałania sportowego; 3 . Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; 4 . Zarządzanie obiektami sportowymi klubu, które polega na utrzymaniu w czystości szatni klubu, strojów zawodników, będących wizytówką klubu i sołectwa;

Dane naszego OPP: