Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc dla studentów prawa jak w roku poprzednim : stypendia, pomoc w kształceniu studentów i młodzieży klas licealnych . Stypendia są wypłacane z Funduszu Stypendialnego utworzonego na ten cel Uchwałami Zrzeszenia Prawników Polskich nr 1 i 3 z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Pomoc w ksztalceniu studentów jest realizowana przez organizowanie symulacji rozpraw sądowych z dziedzin prawa cywilnego, karnego z udziałem studentów , którzy wystepują na tych rozprawach pozorując role : sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego i samych stron postępowania . Udział biorą studenci z różnych uczelni w kraju, w większości jednak z uczelni rzeszowskich , z Wydziałów Prawa. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Studenckim Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej w zakresie upowszechniania wiedzy prawniczej oraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa

Dane naszego OPP: