Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chwałowicach,
2) organizacja uroczystości ludowych,
3) wspieranie inicjatyw kulturowych,
4) działalność rolnicza w celu pozyskania środków finansowych,
5) opieka nad rezerwatem przyrody "Jezioro Chwałowice",
6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, ze względów społecznych lub uwikłanych w chorobę alkoholową i inne uzależnienia,
7) działalność charytatywna,
8) ochrona i promocja zdrowia,
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
13) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14) działalność w zakresie profilaktyki uzależnień,
15) działalność w zakresie kultu religijnego.
16) prowadzenie działalności statutowej odpłatnej,

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000111367
  • e-mail: swil@onet.pl
  • Telefon: 158453353
  • Adres: UL. RADOMYŚL NAD 132, 37-455 CHWAŁOWICE