Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław. 2 . Dążenie do objęcia swoją działalnością najszerszych rzesz dzieci i młodzieży miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław. 3 . Stałe podnoszenie poziomu sportowego. 4 .Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń. 5 . Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucie godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Dane naszego OPP: