Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Cele statutowe fundacji: Przedmiot działalności Fundacji obejmował: 1 . Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. -uzależnień takich jak : narkomania ,alkoholizm, nikotynizm, -zakażeń HIV i AIDS, -przemocy, -działalności sekt, -bezrobocia, -innych zjawisk patologicznych, 2 . kształtowanie i utrwalanie w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych, 3 . Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami społecznymi.

Dane naszego OPP: