Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działanie na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych patologiami społecznymi i ich rodzin, b) zapobieganie izolacji społecznej osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi, propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi, c) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi, d) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi, e) współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo- wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: