Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, a w szczególności: - świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych, - prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego, - świadczenie usług gastronomicznych, - prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, - prowadzenie domów pomocy społecznej, - prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej, - prowadzenie zakładów pracy chronionej, - prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zamieszkania.

Dane naszego OPP: