Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

zapewnienie w pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój : osiągnięcie niezależności materialnej , tworzenie rozwiązań gwarantujących najpełniejszą i rzeczywistą integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa i umożliwiających racjonalne i efektywne rozwiązania problemów wynikających z niepełnosprawności.Aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych w środowisku reszty społeczeństwa.Integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Krzewienie kultury poprzez organizowanie imprez integracyjnych takich jak : pikniki , różnego rodzaju koncerty dla niepełnosprawnych i społeczności lokalnej.Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.Wyrównanie szans w-w rodzin i osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: