Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie działalności instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i rodzin ze środowisk defaworyzowanych oraz zagrożonych marginalizacją społeczną, a w szczególności działających na rzecz wychowanków Świetlic i Klubów Młodziezowych \(przekazywanie pomocy materialnej, organizacja imprez, tj. turnieje sportowe, rozwijające zdolności dzieci i uczące umiejętności społecznych, organizacja wyjazdów, wycieczek dajżących możliwość konstruktywnego spędzania czasu wolnego, obchodów okolicznościowych świąt i uroczystości, w szczególności związanych z aktywnością dzieci i kultywowaniem tradycji, wspieranie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji obowiązku szkolnego).

Dane naszego OPP: