Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem naszego Stowarzyszenia jest: 1 . Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom i rodzinom. 2 . Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa. 3 . Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

Dane naszego OPP: