Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi upowszechnianie, szczególnie wśród członków , kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalnosci kulturalnej rozrywkowej i oswiatowej wykonywanie innych zadań wynikajacych z przepisów o ochronie przeciwpozarowej działalność na rzecz ochrony środowiska wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej współpraca transgraniczna i międzynarodowa zwłaszcza z podmiotami o podobnym charakterze na obszarze Unii Europejskiej

Dane naszego OPP: