Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Telefon Zaufania, codzienne dyżury, czyli systematyczne wsparcie dla osób osamotnionych, uzależnionych, w trudnej sytuacji życiowej. Udzielanie informacji o systemie pomocy osobom chorym, uzależnionym, z problemami bezrobocia, konfliktami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi. Porady, wsparcie w sprawach :uzależnienia od komputera, alkoholu, narkotyków, przemoc, depresje, problemy finansowe, bezrobocie, ubóstwo, wyjazd małżonka za granicę, rozwód, zazdrość, konflikty w małżeństwie, w rodzinie, samotność osób starszych, romanse wakacyjne, zdrady, rozstania, homoseksualizm, konflikty rówieśnicze wśród młodzieży, problemy z tożsamością płciową, kompleksy dotyczące wyglądu. 2 . Wsparcie rodziców z rodzin dysfunkcyjnych- w formie grupy wsparcia, zajęć warsztatowo- treningowych kształtujących umiejętności wychowawcze 3 . terapia rodzinna i indywidualna 4 . Udzielenie pomocy psychopedagogicznej, terapeutycznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie: • Diagnozowania problemów dzieci i zastosowaniu adekwatnej terapii pedagogicznej i neurologopedycznej. Zajęcia terapeutyczne miały charakter zarówno terapii indywidualnej jak i grupowej . Dobór dzieci odbywał się dzięki interdyscyplinarnej diagnozie potrzeb .

Dane naszego OPP: