Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i przekazywaniu ich dzieciom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. - Działanie na rzecz poszerzania działalności rewalidacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej wychowanków. - Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków. - Działanie na rzecz poszerzania i unowocześniania bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu na potrzeby wychowanków. - Dofinansowywanie zajęć terapeutycznych, hipoterapii, zajęć rekreacyjnych i sportowych które wpływają na wszechstronny rozwój wychowanka, korygują zaburzone sfery osobowości.

Dane naszego OPP: