Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI O POKREWNYCH CELACH STOWARZYSZENIE SONORUS I STOWARZYSZENIE "BĄDŹ SOBĄ".
2) WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI Z UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.
3) WSPÓŁPRACA Z KOORDYNATOREM MEDYCZNYM POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW FWOŚP ORAZ PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU.
4) WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI KATEDRY I KLINIKI FONIATRII I AUDIOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
5) KONTYNUACJA I WDROŻENIE PROJEKTU "PROJEKT BADAŃ PRZESIEWOWYCH DZIECI 6 I 7- LETNICH Z ZASTOSOWANIEM POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO PTZ - D PROFESORA EDWARDA OZIMKA REALIZOWANEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU DO 31. 10.2015.
6) ORGANIZACJA I PROWADZENIE KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PIERWSZY ROK REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000108171
  • e-mail: elapopiela@o2.pl
  • Telefon: 668157350
  • Adres: UL. KOZŁOWSKIEGO 5, 61-606 POZNAŃ