Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Promocja wartości historii narodowej. Walka o zachowanie tożsamości narodowej. Wychowanie w oparciu o historię narodu, chwałę oręża polskiego i pamięć o męczeństwie naszego narodu. Rozwój kultury fizycznej i turystyki. Rozwój zorganizowania i przygotowania obronnego społeczeństwa. Zachowanie dla potomnych barwy i tradycji 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Miłe i zdrowe formy spędzania wolnego czasu, wypoczynek, rekreacja, turystyka i sport. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych form spędzania wolnego czasu w zakresie czynnego wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu. Propagowanie wszelkich zdrowych form zainteresowań hobbystycznych. Pomaganie dzieciom, osobom chorym, starym i niepełnosprawnym. Ochrona środowiska naturalnego. Ochrona zwierząt. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Polski południowej.

Dane naszego OPP: