Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Moralne, materialne i zdrowotne wspieranie rodzin w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, niepełnych znajdujących się w trudnej sytuacji w wypełnianiu ich rodzicielskich zadań. 2 . Umacnianie więzi rodzinnych, jedności, stałości i niezależności rodziny. 3 . Ukazywanie godności i promocja wartości osoby ludzkiej i rodziny. 4 . Ochrona zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 5 . Profilaktyka przeciw zagrożeniom: alkoholizmem, narkotykami, sektami, przestępczością. 6 . Promocja zdrowego stylu życia i tradycyjnych wartości kulturowych 7 . Obrona i uświadamianie społeczności praw przysługujących rodzinie 8 . Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, nędzy i dyskryminacji rodzin oraz kobiet i dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, niepełnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyrównywaniu szans. 9 . Wpływ na kształtowanie sprzyjających rodzinie warunków społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych. 10 . Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000108081
  • e-mail: rodzina.rodzin@wp.pl
  • Telefon: 178538104
  • Adres: UL. DĄBROWSKIEGO 17/47, 35-036 RZESZÓW