Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzowanie idei Towarzystwa oraz ich reprezentowanie wobec władz i instytucji. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami, związkami, organizacjami wędkarskimi, rybackimi, łowieckimi, ekologicznymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Inwentaryzowanie i monitoring głównych zagrożeń w zakresie zanieczyszczeń rolniczych i przemysłowych degradujących środowisko pradoliny rzeki Łeby. Tworzenie lobby lokalnego na rzecz ekorozwoju gmin nadłebskich, integrującego działania społeczne, gospodarcze i polityczne. Ochronę wód rzeki Łeby i jej dopływów przed kłusownictwem we współpracy z policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką, Społeczną Strażą Rybacką i innymi odpowiednimi służbami. Zwalczanie źródeł zanieczyszczeń. Przeprowadzanie prac renaturyzacyjnych oraz inicjowanie budowy przepławek umożliwiających migrację ryb i innych organizmów wodnych. Zarybianie dorzecza Łeby gatunkami ryb cennymi dla jego ekosystemu. Pozyskiwanie środków z krajowych i międzynarodowych funduszów, fundacji i programów pomocowych. Popieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o Łebie i jej dorzeczu, a także wiedzę o tematyce ekologicznej, wędkarskiej i turystycznej. Organizowanie odczytów, szkoleń, turystyki wodnej i zawodów wędkarskich dla członków Towarzystwa i ich rodzin.

Dane naszego OPP: