Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadził0 nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży. Przedmiotem działań Stowarzyszenia jest praca wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna dzieci i młodzieży. Organizujemy naszym wychowankom czas poza lekcjami, w godzinach popołudniowych, od wtorku do piątku a także w niektóre soboty. Tym którzy do nas przychodzą staramy się zapewnić jak najlepsze warunki. Oferujemy im skromny posiłek, pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawy, gry. Prowadzimy zajęcia sportowe, rekreacyjne, organizujemy wycieczki. Przede wszystkim jednak wspólnymi siłami budujemy dobrą atmosferę której dzieci i młodzież niestety nie mają w swoich domach. Znaczna część naszych wychowanków pochodzi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami społecznymi.

Dane naszego OPP: