Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest rozwój i krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, w szczególności lekkiej atletyki, oraz popularyzowanie różnych form rekreacji służących promowaniu zdrowego, aktywnego trybu życia dorosłych, dzieci i młodzieży a szczególnie pochodzących z terenów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych i weteranów sportu.

Dane naszego OPP: