Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania w sferze zadań publicznych, a to szeroko rozumiane działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy rodzinie i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych osób.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000106569
  • e-mail: zyczliwa.dlon@onet.eu
  • Telefon: 126401072
  • Adres: OS. BOHATERÓW 1/4/G/4, 31-620 KRAKÓW