Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

zorganizowano Spotkania Europejskie - Paradę Schumana , przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży dotyczące osiągnięć Polski i Polaków w rozwoju wspólnej Europy, przeprowadzono cykle warsztatów z zakresu kształtowania umiejętności życiowych, zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla dzieci młodszych do Radawy na piknik z atrakcjami i konkursami , zorganizowano trzydniowy rajd turystyczny w Bieszczady dla uczniów starszych klas szkół podstawowych , gimnazjów oraz młodzież ponadgimnazjalnej, zorganizowano dodatkowe, darmowe zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów dla niezamożnych uczniów rozszerzające zainteresowania oraz wyrównujące braki i pozwalające na osiągnięcie lepszych wyników w nauce szkolnej, w ciągu całego roku organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje gier planszowych i zabaw interakcyjnych dla dzieci i młodzieży, umożliwiano promocję talentów poprzez organizację przeglądu piosenki o zdrowiu, imprez plenerowych , organizowano wyjazdy edukacyjne i do instytucji kul.tury na wystawy, wykłady , spektakle teatralne

Dane naszego OPP: