Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . popularyzacja, uczestnictwo, rozwój sportu i rekreacji ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych na rzecz młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych o charakterze regionalnym; 2 . gromadzenie i tworzenie środków na rzecz osób niepełnosprawnych; 3 . oddziaływanie i pogłębienie świadomości społecznej szeroko pojętej o poszanowanie niepełnosprawnych oraz inteligencji ze społeczeństwem; 4 . inicjowanie, rozwój i organizacja różnych form rekreacji i turystyki na rzecz niepełnosprawnych; 5 . prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej lub innej placówki dla osób niepełnosprawnych; 6 . pozyskiwanie środków finansowych na zakup i naprawy środka transportu w celach dowozu niepełnosprawnych na zajęcia

Dane naszego OPP: